Principals accions

 

Per a assolir els objectius plantejats, s'han dut a terme les següents accions:

  • Creación d'imatge de marca “Green Commerce”.
  • Posada a disposició del xicotet comerç d'una ferramenta d'autoavaluació medioambiental gratuïta i online per a que qualsevol botiga puga conèixer la seua situació actual.
  • Realització d'auditories medioambientals a 187 comerços (50 a Torrevieja i 137 a San Sebastián).
  • Difusió dels resultats del projecte i transferència de coneixement per a poder extendre la metodologia (fullet explicatiu, video promocionalguía Green Commerce i perfil a Twitter @greencommerce)
  • El Consell aprova un conveni per a implantar el projecte Green Commerce als municipis de la Comunitat Valenciana: El Ple del Consell ha aprovat el conveni marc de col·laboració amb els ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a implantar als municipis valencians la metodologia de reducció de l'impacte ambiental de les PIME comercials dins del marc del projecte Life +Green Commerce (+info: nota de premsa del Consell)

  • Realització de jornades explicatives i tallers de sensibilització medioambiental al comerç
pie
salir administración salir salir salir videos Desarrollado por Sernutec