Des d'esta secció podeu consultar i descarregar el Butlletí (Newsletter) Green Commerce, que revisa periòdicament accions lligades al projecte i experiències interessants en matèria de comerç i medi ambient.

-BUTLLETÍ NÚM. 1 (novembre 2010, en anglès)

-BUTLLETÍ NÚM. 1 (novembre 2010, en castellà)

-BUTLLETÍ NÚM. 2 (desembre 2010, en anglès)

-BUTLLETÍ NÚM. 2 (desembre 2010, en castellà)

-BUTLLETÍ NÚM. 3 (febrer 2011, en anglès)

-BUTLLETÍ NÚM. 3 (febrer 2011, en castellà)

-BUTLLETÍ NÚM. 4 (abril 2011, en anglès)

-BUTLLETÍ NÚM. 4 (abril 2011, en castellà)

-BUTLLETÍ NÚM. 5 (juny 2011, en anglès)

-BUTLLETÍ NÚM. 5 (juny 2011, en castellà)

-BUTLLETÍ NÚM. 6 (agost 2011, en anglès)

-BUTLLETÍ NÚM. 6 (agost 2011, en castellà)

-BUTLLETÍ NÚM. 7 (octubre 2011, en anglès)

-BUTLLETÍ NÚM. 7 (octubre 2011, en castellà)

-BUTLLETÍ NÚM. 8 (desembre 2011, en anglès)

-BUTLLETÍ NÚM. 8 (desembre 2011, en castellà)

-BUTLLETÍ NÚM. 9 (febrer 2012, en anglès)

-BUTLLETÍ NÚM. 9 (febrer 2012, en castellà)

-BUTLLETÍ NÚM. 10 (abril 2012, en anglès)

-BUTLLETÍ NÚM. 10 (abril 2012, en castellà)

-BUTLLETÍ NÚM. 11 (juny 2012, en anglès)

-BUTLLETÍ NÚM. 12 (agost 2012, en anglès)

-BUTLLETÍ NÚM. 13 (septiembre 2012, en anglès)

pie
salir administración salir salir salir videos Desarrollado por Sernutec